Advocatia logo

Tor N. Rekve

H.r.advokat / Partner

Utdanning

1967: H.r. advokat
1964: Advokatbevilling
1962: Cand jur


Erfaring:

1988 -  dd:   Partner Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA, Tromsø
1969 - 1987:  Advokatfirma Rekve, Bull & Tvedt, Stavanger
1967 - 1969:  Advokatfirma Anders Rekve og Tor Rekve
1963 - 1967:  Advokatfullmektig hos h.r. advokat Anders Rekve, Stavanger
1962 – 1963:  Dommerfullmektig, Moss sorenskriverembete 
 
Verv:
Formann i Stavanger krets av Den Norske Advokatforening 1980 – 1982, Medlem av Den Norske Advokatforenings utvalg for skjønn, ekspropriasjon m.v. 1982 – 1994, Medlem av ”Ekspropriasjonsadvokatenes Servicegruppe” 1985-
Medlem av Den Norske Advokatforenings Rettssikkerhetsutvalg 1997 – 2003, Medlem og leder av Den Norske Advokatforenings fagutvalg for fast eiendoms rettsforhold. 1999-2006, Medlem av Regjeringsoppnevnt lovutvalg: ”Ekspropriasjonslovutvalget” 2001 – 2003.
Annet :
Foreleser i skjønn, ekspropriasjon- og tingsrettssaker i regi av Den Norske Advokatforening, Den norske Dommerforening og Juristenes Utdanningssenter m.fl. over en lang årrekke.
Publikasjoner: 
"Vandelsspørsmål i farskapssaker", Lov & Rett 1969, s. 176 flg.
"Vern mot offentlig regulering - spesielt om reguleringsplan og 
ekspropriasjonserstatning", Lov & Rett 1987, s. 131 flg.

T: 77 75 12 00

M:

 

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Grønnegata 74/76, Inngang fra Fredrik Langes gate | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

 miljø