Advocatia logo

Thor Hager Thorkildsen

Advokat / Partner

 Thor Hager Thorkildsen har de siste 12 år arbeidet som advokat hovedsakelig med saker knyttet til fast eiendom/entreprise, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, odelsrett, jordskiftesaker og saker knyttet til offentlige anskaffelser. I tillegg arbeider Thor Hager Thorkildsen med arbeidsrett og arv/generasjonsskifte.

Utdanning

1999:  Advokatbevilling
1993:  Cand jur

 

Erfaring

2005 –  dd:  Partner Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA 
1998-2004:  Advokatfullmektig/Advokat Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
1996-1998:  Faglig kontorsjef, Tromsø ligningskontor  
1993-1996:  Juridisk førstekonsulent, ligningskontor
1985–1988:  Bankfunksjonær i Sparebanken NORD, Tromsø  

T: 77 75 12 00

M: 48 04 81 84

thorkildsen@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø