Advocatia logo

Kristoffer Dons Brøndbo

Advokat (H) / Partner

Kristoffer Dons Brøndbo jobber særlig med saker innenfor temaet fast eiendoms rettsforhold. For øvrig arbeider han blant annet med kontraktsrett, energirett, ekspropriasjons- og skjønnsrett, forvaltnings- og kommunalrett og reindriftsrett.

 

Utdanning

2017: Møterett for Høyesterett
2006:  Advokatbevilling
2004: Universitetet i Tromsø, cand. jur

Erfaring

2012 -  dd: Partner, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
2008 - 2011:  Advokat, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
2005 - 2008:  Dommerfullmektig, Trondenes tingrett
2004 - 2005:   Amanuensis, Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø

Publikasjoner:
"Selgerens og takstmannens ansvar for mangelfull tilstandsrapport" 
Skriftserien ved Det juridiske fakultet i Tromsø nr. 54
”Arealsvikt etter avhendingsloven § 3-8”
Festskrift til jubileum ved Det juridiske fakultet i Tromsø. 
”Innendørs arealsvikt”
Lov og rett nr. 7-8 2005.

Annet:

Foreleser ved diverse JUS-kurs, herunder årlig 3 timers foredrag om oppdatering fra rettspraksis på JUS sitt tingsrettskurs.

Underviser og sensor ved Det juridiske fakultet i Tromsø.

Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.

T: 77 75 12 00

M: 95 84 33 38

donsbrondbo@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø