Advocatia logo

Jonas Tollefsen

Advokatfullmektig

Selskapsrett og arbeidsrett som spesialfag. Skrev masteravhandling innenfor statsrett. Avhandlingens tittel var «Tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97 – valg av vurderingsnorm ved inngrep i økonomiske rettigheter».

Utdanning

2012 – 2018       Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet 

Erfaring

2018 – d.d. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
2015 Praksisopphold, Advokatfirmaet Eriksen AS

 

 

T: 77 75 12 00

M: 90 83 10 53

Tollefsen@advrp.no

Rekve Pleym


Åpningstider: 08.30 - 16.00 | Besøksadresse:  Fredrik Langes gate 24 | Postadresse:  Postboks 520, N-9255 Tromsø

Telefon:  77 75 12 00  |  Telefax: 77 75 12 01

Personvernerklæring

 miljø